on5blog

تبلیغات

درباره ما

بایگانی

آمار سایت

 • افراد آنلاین 1
 • بازدید امروز 2
 • بازدید دیروز 1
 • ورودی امروز از گوگل 0
 • ورودی دیروز از گوگل 0
 • بازدید این هفته 5
 • بازدید این ماه 10
 • بازدید این سال 69
 • بازدید کل 281
 • تعداد مطالب سایت 45
 • تعداد نظرات 0

شبکه های اجتماعی


عبور شهر تهران از آبادی خط قرمز رنگ ساخت و ساز 2

آزمون نظام مهندسی

نمونه‏ برداری از مغایرت‏ها

طبق این گزارش آبادی خط‏قرمز رقم خورده در مقررات طرح جامع و تفصیلی با وجود اجرای طرح تفصیلی بعنوان نقشه روش ساخت‏وسازهای شهر تهران طی ۵ سال اخیر نادیده گرفته‏ شده‌است . نتایج پژوهش ها ۲ تیم مطالعاتی کارشناسی که در اختیار شورایعالی شهرسازی نیز قرار گرفته از وجود تعداد بخش اعظمی از مصادیق این مغایرتها خبر می‌دهد . این تیم مطالعاتی برای احصای مغایرتهای نقشه‏ ساخت‏وساز انجام یافته در ناحیه ۱ نسبت به نقشه طرح تفصیلی بدلیل عدم دسترسی به داده ها پروانه‏های صادر شده طی ۵ سال اخیر , از روش مطالعه می‌دانی محله به محله اوضاع جان دار ساختمانهای این حوزه‌ را ثبت و با نقشه طرح جامع و تفصیلی منطبق داده ‏است .

در محدوده بیست ودو هم نمونه‏ های اکثری از مغایرتها و عبور از خط قرمز‏ها ثبت شده‌است .

یک کدام از این خط قرمز‏ها «عبور از خط محدوده شهر تهران» نام برده شده‌است , این در حالی است که در ناحیه بیست ودو در بخش شمالی مریض خانه مغز , خط محدوده این ناحیه فارغ از داشتن مصوبه‏ای از سمت سازمانهای بالادست نظارتی ارتقا یافته است . بررسیهای می دانی از این حوزه‌ افزوده شده بمحدوده حوزه‌ بیست ودو حاکی از آن است که درین حیطه فعالیتهای ساختمانی در تراز خاک برداری جای‌دارد .

نیز چنین تغییر‌و تحول پهنه‏ در زمین ها عرصه تیر چیتگر هم مثال روشنی از تکان در جهت مغایر قوانین تصویب شده درمورد کاربری پهنه‏ ها در طرح جامع و تفصیلی است . این زمین ها طبق مدرک طرح جامع شهر تهران دارنده کاربری S12 , S21 و G32 بوده است . این زمین ها در توافق با یک ارگان در مصوبه کمیسیون ماده پنج به پهنه مسکونی ( R262 ) تغییر‌و تحول پیدا نموده است . بررسیهای کارشناسی از فرایند فعالیتهای ساختمانی مغایر با سندها فرادست نشان می‌دهد : چنین تغییری در چنین مساحت و تعداد واحد مسکونی ( بیست و پنج هزار واحد مسکونی ) مغایرتی حساس با گنجایش جمعیت‌پذیری شهر تهران داراست . «استفاده غیر از زمین ها منحصربه‌فرد تامین سرویس ها شهری» و «ساخت‏وساز در زمین ها سبز» ۲ خط قرمز رنگ دیگر در اوراق فرادستی سازمان شهر تهران است که در ناحیه بیست و دو از آن عبور شده‌است . بعنوان مثال طبق مقررات فرادست هفتاد درصد از زمین ها عرصه تیر در حیطه بیست و دو ( این زمین ها دارنده مساحتی بالغ بر پانصد هکتار است ) طی توافقی بمدیریت شهری واگذار شوید . مطابق ضابطه , مدیر شهری موظف است بخش بزرگ این زمین ها را بخدمات شهری اختصاص دهد ولی اینک حدود صدوچهل هکتار از این زمین ها بمجموعه هزار و یک شهر اختصاص یافته است . طبق گواهی طرح جامع و تفصیلی این پروژه در پهنه حفاظت ویژه ساخته میگردد و بایستی دست کم ساخت‏وساز درآن صورت گیرد اما حال مطابق با داده ها نشر داده شده در وب سایت این پروژه , در‌این محدوده ۳ هتل و هایپر مارکت با مساحت زیربنای سیصد و هشتاد هزار مترمربع ایجاد شده است . نیز چنین از سوی دیگر حدود سی هکتار از این زمین ها بساخت یک مجتمع تجاری چندمنظوره با بیست و خیر طبقه اختصاص پیدا نموده است که فاقد هیچگونه مصوبه‏ای از سوی کمیسیون ماده پنج است .

البته ساخت ‏وساز در زمین ها سبز در محدوده ناحیه بیست و دو بهمین مثال خلاصه نمی‌شود . بخش دیگری از این زمین ها در توافق با یک ارگان دیگر با تغییر تحول پهنه از فضای سبز بمسکونی فعالیتهای ساختمانی در جریان است که به نظر میرسد نهایتا به ارتقاء گنجایش جمعیت‏پذیری شهر تهران منجر گردد . زمین ها شهرک خرازی نیز که در طرح تفصیلی در پهنه تجاری قرار داشته در بازبینی سال نخستین اجرای طرح تفصیلی به پهنه مختلط تغییر‌و تحول کاربری پیدا کرد . نکته دیدنی بدست آمده از بررسیهای می دانی این مجموعه مطالعاتی آن که در‌این ناحیه تنها پروانه ساخت نزدیک به هشت هزار واحد مسکونی صادر شده و بقیه کاربریهای مرتبط با پهنه مختلط در‌این ناحیه مورد اعتنا قرار نگرفته است .

رعایت گنجایش جمعیت‏پذیری که یکی دیگر از خطوط قرمز رنگ ورقه ها فرادست شهر تهران است , در حوزه دیگری از محدوده حیطه بیست و دو یعنی زمین ها مروارید شهر رعایت نشده‏است . این زمین ها در طرح جامع دارنده کاربری مسکونی با تراکم میانگین مشخص و معلوم شده‏اند اما بررسیها حاکی از آن است که حال پنجاه و هشت ساختمان بلند با تعداد طبقات بیست تا سی وشش طبقه درین محدوده درحال ساخت است و توده‌گذاریها هیچ انطباقی با کانال معابر طرح تفصیلی ندارد .

تغییر‌و تحول پهنه بخش عظیمی از زمین ها خرگوش‌دره از کاربری سبز بتجاری و زمین ها شرقی بوستان چیتگر از کاربری سبز بمختلط از سایر نمونه‌های عبور از خطوط قرمز‌رنگ تیتر شده‌است .

آن چه مورد اعتنا گروه‏ مطالعاتی درمورد کج‏روی حوزه‌ بیست و دو از محدوده طرح جامع و تفصیلی قرار گرفته این نکته است که در خیلی از کاربریهای تثبیتی در ناحیه بیست و دو , پروانه برای کاربری دیگر عمدتا مسکونی صادر شده‏است .

این پژوهش ها در عین اکنون بکمبود سرویس ها رفاهی درین ناحیه از شهر تهران اشاره کرده است . طبق محتوای پژوهش ها اگر چه از سال نودوسه صادر شدن پروانه‏های گران قدر در ناحیه بیست و دو ممنوع اعلام شده‌است البته تا به امروز حدود سی مورد پروانه بالای دوازده طبقه فارغ از مصوبه کمیسیون ماده پنج درین ناحیه صادر شده‌است .

توافقهای نانوشته

نکته حائض اهمیت دیگر برآمده از این پژوهش ها آن که طی ۵ سال اخیر حدود هفتاد درصد از زمین ها قدرالسهم رئیس شهری فروخته شده و از اینرو درین محدوده نبود تامین سرویس ها موجود است و خیلی از توافقها با مالکین بگونه‏ای بوده که به صاحب و مالک وعده تغییر‌و تحول مقررات طرح تفصیلی داده شده‏است و با نسبت دادن به‌این مراحل به عذروبهانه دستمزد مکتسبه شهروندان بتغییر قانون ها تصویب شده طرح تفصیلی می‌پردازند .

کانال معابر فاقد مصوبه

بخش دیگری از پژوهش ها این تیم کارشناسی در باب اجراشدن یا این که نشدن قوانین طرح تفصیلی در ناحیه بیست و دو به کانال معابر اختصاص داراست . نتایج این تحقیقها نشان می دهد جزء خیابان‏کشی این حوزه‌ مغایر با کانال معابر تصویب شده طرح جامع انجام یافته شده‌است . بعنوان مثال برای کانال معابر این حوزه‌ لایه‏ای به عنوان Road4 پیش‏بینی شده‏ که بتصویب مراجع نظارتی فراتر نرسیده است و درموارد متعددی اختلافات فاحشی با مقررات طرح تفصیلی دارااست . علاوه بر این در ناحیه بیست و دو در محدوده زمین ها ۱ راءس تجاری ( مال ) , ۱مجتمع تفریحی ( هزار و یک شهر ) و ۱ شهرک مسکونی توافقی برای تغییر و تحول سیستم معابر طرح تفصیلی با مالکین آن۳ تیم امضا کرده و ملاک عملیات عمرانی قرار گرفته که دارنده هیچگونه مصوبه‏ای نیست . طوریکه ۳ دسترسی بدون واسطه با ۳ تونل از بزرگراه سعی در درحال حاضر ساخت است .

نکته مورد تاکید دیگر از سوی کارشناسین این مجموعه پژوهشی آن است که در حوزه‌ بیست و دو , پهنه M با ماهیت مختلط نسبتاً نیست . پیروز این پهنه‏ها با دقت به فضای خالی رسمی مقررات بمسکونی اختصاص پیدا نموده است .

[ امتیاز : ]
برچسب ها
حذف تبلیغات
حذف تبلیغات